Bisættelse eller begravelse

Når en af dine kære er gået bort, skal du tage stilling til, om vedkommende skal bisættes eller begraves – hvis ikke afdøde allerede selv har udtrykt ønske om det ene frem for det andet. Evt. ved at nedskrive det i dokumentet Min sidste vilje.

Selv om man ofte omfatter både bisættelse og begravelse i ordet begravelse, er der væsentlig forskel på måden at tage afsked. Selve højtideligheden, der enten foregår i kirken (kirkelig) eller kapellet (borgerlig – oftest, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken), ligner hinanden, men hvor kisten ved en begravelse nedsænkes i jorden, og den rituelle jordpåkastelse foregår ved gravstedet, sker jordpåkastelsen ved en bisættelse i kirken, og når højtideligheden er slut, køres kisten i en rustvogn til krematoriet. Efter ca. 8-14 dage bliver asken udleveret i den urne, familien har valgt, og det er hermed op til de pårørende at få urnen begravet, eller asken spredt over havet.

Det er tilladt at sprede asken, hvis afdøde har givet skriftligt udtryk for et ønske om det. Hos Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn kan vi hjælpe med de relevante tilladelser, papirer mv., der kræves. Spredningen af asken skal foregå over åbent vand – ikke en sø – og ske på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at “begrave” en urne med aske til søs – asken skal hældes ud og urnen tages med på land igen.