Offentlige begravelser

En offentlig begravelse finder anvendelse hvis der ikke er pårørende/efterladte eller andre, som kan varetage forpligtigelsen.

En offentlig begravelse er ikke en tilskudsordning og ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet.

Er der pårørende/efterladte eller andre, som gerne vil, men økonomisk ikke kan varetage forpligtigelsen, undersøges først, om der er mulighed for hjælp fra Borgerservice, Ydelsesteam eller banken, før sagen overgives til Borgerservice i kommunen.

Dette skal ske for at sikre, at pårørende/efterladte eller andres ønsker om selv at have indflydelse på begravelsen mv. varetages, så vidt det er muligt.
Inden begravelsen/bisættelsen og bobehandlingen iværksættes, skal det være afgjort, hvem der har ansvaret. Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/ efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt.

Hvis du er pårørende, ven eller bekendt til en afdød, hvor du mener det er Hedensted kommune der skal stå for begravelsen, er du altid velkommen til at henvende dig til vores forretning.

Så vil vi snakke situationen igennem med dig og se om vi kan finde en løsning, hvor du får indflydelse på planlægningen. Hvis det herefter alligevel viser sig, at det er kommunen der skal overtage begravelsen, kontakter vi kommunen og aftaler det videre forløb.