Tradition og etikette

Selv om død og begravelse er en helt naturlig del af livet, er det de færreste, der føler sig helt tilpas omkring det. Hvordan griber man det an? Og hvilke skikke og traditioner er det nu lige, der er?

Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn kan stå for hele den praktiske del af begravelsen sammen med præsten og personalet på det sted, hvor dødsfaldet fandt sted. Vi sørger for at koordinere på tværs, så alt forløber, som det skal. Som pårørende kan du dermed koncentrere dig om at sætte et personligt præg ved at beslutte, hvilke blomster du vil have, hvilket tøj afdøde skal have på, om der skal personlige effekter med i kisten mv.

Efter selve højtideligheden i kirken eller kapellet er der tradition for at holde en mindesammenkomst. Det kan enten holdes helt småt med kun de nærmeste, eller du kan vælge at invitere alle fremmødte til højtideligheden – enten ved selv at annoncere det personligt samt på mindesiden, lade præsten gøre det og/eller skrive det på et personligt salmeblad trykt til lejligheden.

Nogle dage efter højtideligheden er det skik og brug enten at indrykke en takkeannonce i et dagblad, hvor man takker for deltagelse og blomster. Du kan også vælge at sende personlige takkekort til alle deltagere.

I Danmark er der flest, der vælger at blive bisat - altså kremeret. Der er desuden overvægt af kristne højtideligheder, men antallet af borgerlige højtider, altså uden medvirken fra en præst, vokser. Derudover er der naturligvis også en række højtideligheder for folk med en anden trosretning end den kristne. Uanset hvilken type højtidelighed du ønsker, kan Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn hjælpe.