Urnenedsættelse

Ca. 8-14 dage efter en bisættelse får I udleveret asken i den valgte urne – klar til at blive sat i det gravsted, I har valgt.

Når en urne begraves, kalder man det en urnenedsættelse. Det er forskelligt, hvordan de efterladte foretrækker, at urnenedsættelsen forløber, men oftest er der en mindre ceremoni for de nærmeste.

Hos Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn kan vi hjælpe med at koordinere, at urnenedsættelsen finder sted samtidig med, at gravstenen/gravpladen bliver leveret, hvis du ønsker det.

En urnenedsættelse finder gerne sted inden for normal arbejdstid, og det er kirkegårdens personale, der forretter den. Det er dog muligt at få en præst til at medvirke ved nedsættelsen – her skal du selv rette henvendelse til den ønskede præst og koordinere det med ham/hende. Det kan også lade sig gøre at holde urnenedsættelsen uden for arbejdstid – her kan der dog i nogle tilfælde forekomme et tillæg i prisen.