Højtideligheden

Der opstår mange spørgsmål i kølvandet på et dødsfald. Særligt, hvis dødsfaldet var pludseligt, og I ikke nåede at drøfte, hvordan højtideligheden skal forløbe.

Hos Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn hjælper vi med at arrangere højtideligheden, så den bliver præcis sådan, som du (og eventuelt også afdøde) har ønsket det.

Først og fremmest skal du beslutte, om afdøde skal begraves eller bisættes (kremeres). Ved en begravelse sænkes kisten i jorden efter højtideligheden, mens den til en bisættelse bliver kørt til krematoriet. Du skal også beslutte, hvor og hvornår højtideligheden skal foregå – skal det være i en kirke, et kapel eller et helt tredje sted? Og skal der medvirke en præst? Ved kirke, skal det så være den lokale sognekirke, eller er der en anden kirke, afdøde eller I som pårørende har en særlig tilknytning til? Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan højtideligheden finde sted i et kapel på kirkegården, sygehuset, hjemme eller et helt andet sted.

Dernæst kommer stillingtagen til blomster i kirken/på kisten, dødsannonce, gravsted/gravsten, eventuelt mindesamvær mv. Vi hjælper dig med alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om at få taget afsked på den bedst mulige måde. I de fleste tilfælde kan vi få aftalerne på plads allerede i løbet af vores indledende samtale. Ved aftenmøder eller i weekenden kan det dog ske, at enkelte aftaler først kan falde på plads de efterfølgende dage.

Højtideligheden