Skifteret

Skifteretten er den instans, der står for at opgøre og behandle boet efter et dødsfald. Skifteretten får besked om dødsfaldet via kordegn eller præst, og når der er gået ca. 1-2 uger, får den pårørende, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen et brev fra Skifteretten. Hvis du er en ud af flere arvinger, og det er dig, der skal stå for behandlingen af boet, skal du bruge en skiftefuldmagt fra de øvrige arvinger. Den kan du hente på www.domstol.dk.

Når skifteretten behandler boet, tager den udgangspunkt i afdødes familie- og formueforhold. Hvis der er nogle værdier som hus, bil, formue og dyrt indbo, skal de gøres op og have en ny ejer. Det er det, man kalder at skifte. Skifteretten sørger for at behandle boet og at kreditorer, staten og arvingerne får det de hver især har krav på.

Når boopgørelsen er afsluttet, udsteder skifteretten en såkaldt skifteretsattest. Den er et bevis for, at boet er opgjort, og at den eller de, der overtager det, nu kan disponere over afdødes værdigenstande. Før, skifteretsattesten er blevet udleveret, må arvingerne ikke bruge nogen af afdødes penge – heller ikke til at betale afdødes regninger med.

Hos Bedemanden Hedensted - Løsning og omegn kan vi fortælle mere om skifteretten, hvis du savner oplysninger, og vi kan også hjælpe med kontakten dertil.

For yderligere information om gældende regler i forbindelse med arveloven se her (åbner i et nyt vindue).